Solceller för lantbruk

Som ägare av ett lantbruk är möjligheterna till installation av solcellsanläggningar stora. De stora takytorna kan användas på ett smart och effektivt sätt för att se till att lantbruket kan bli delvis självförsörjande gällande elbehovet. Under sommarhalvåret när elbehovet många gånger är som störst för ett jordbruk är också då som elproduktionen från solcellerna är som störst. Det innebär att lantbruket inte behöver vara lika beroende av prishöjningar på elmarknaden.

För ett jordbruk är en investering i solceller en lönsam investering. Med stora takytor som ofta är i söderläge blir produktionen stor året om. Därför minskar också elräkningarna samtidigt som fastighetens värde ökar. Idag kan man också se att solcellsmarknaden ser helt annorlunda ut än för bara några år sedan. Tekniken utvecklas hela tiden samtidigt som systempriserna sjunker, alltså är solcellerna idag mer effektiva än någonsin samtidigt som de prismässigt är ett bra alternativ till andra energikällor. Dessutom ger staten ett investeringsstöd för installation av solpaneler.

 


 

Solcellsinstallation på plåttak
Solcellsinstallation på Kärlingesundsgård i Bokenäs, Uddevalla kommun, maj 2017. Solpanelerna kan tillsammans producera 13.4 kWp.

 


Vi är med under hela processen

Med våra samarbetspartners i Uddevalla, Fyrstads El, levererar vi nyckelfärdiga solcellsanläggningar och ser till att kunden tydligt kan följa arbetsprocessen. Yokk Solar AB är noga med att dina solceller ska vara av högsta klass för att kunna producera el till ert lantbruk under lång tid. När vi tar fram en offert gör vi det alltid med utgångspunkt att anläggningen ska vara skräddarsydd för just er situation. Yokk Solar hjälper er med hela projektet; från det att ta fram en kostnadsfri offert tills att ni med er solcellsanläggning blivit elproducenter!

 


Kostnadsfri offert

Är en investering ett intressant alternativ för er gård? Via vårt kontaktformulär kan ni begära en kostnadsfri offert, eller bara få svar på frågor om hur det fungerar.

Klicka här för att komma till kontaktformuläret

 


Investeringsstöd på 30% för lantbruk

Staten kan idag erbjuda ett investeringsstöd till jordbrukare på 30% vid investering av solceller. Dessutom får man en skatterabatt60 öre/kWh vid försäljning till elmarknaden för den el som solcellsanläggningarna producerar, men som inte används.

Eftersom väntetiden på att få investeringsstöd är runt 2 år är det bra att ansöka om det redan idag, även om installationen inte kommer att göras i år.

Klicka här för ansökan om investeringsstöd

 


Prislista solcellspaket

Klicka här för att se prisexempel för jordbruk (plåttak).*

*  Alla priser för lantbruksfastighet är utan moms.