Nyheter från våra projekt

Alla 570 solcellsmoduler på plats! Vårt projekt Alla 570 solcellsmoduler på plats! Vårt projekt om 255 kWp på uppdrag av Svenska Hus Stockholm är i slutskedet.

Alla 570 solcellsmoduler på plats! Vårt projekt om 255 kWp på uppdrag av Svenska Hus Stockholm är i slutskedet. ...

Ny industrikund i Stenungsund! Yokk Solar har fåt Ny industrikund i Stenungsund! Yokk Solar har fått beställning på 254 kWp + 66 kWp, montering av fästen till paneler är påbörjad.

Ny industrikund i Stenungsund! Yokk Solar har fått beställning på 254 kWp + 66 kWp, montering av fästen till paneler är påbörjad. ...

Ett av fem punkthus i kvarter Mullvaden, Mölndal, Ett av fem punkthus i kvarter Mullvaden, Mölndal, har försetts med solcellsanläggning om 18 kWp på uppdrag av Skandia Fastigheter. Anläggningen producerar en stor del av fastighetselen på årsbasis.

Ett av fem punkthus i kvarter Mullvaden, Mölndal, har försetts med solcellsanläggning om 18 kWp på uppdrag av Skandia Fastigheter. Anläggningen producerar en stor del av fastighetselen på årsbasis. ...

Fallskydd är en viktig del av varje takinstallati Fallskydd är en viktig del av varje takinstallation, inte minst på villor.

Fallskydd är en viktig del av varje takinstallation, inte minst på villor. ...

Material på plats för start av nytt projekt 255 Material på plats för start av nytt projekt 255 kWp för #svenskahus och Svenska Solcellsanläggningar #ssca.energy i samarbete med #fogtema. Vi använder såklart #ScanRack för papptak.

Material på plats för start av nytt projekt 255 kWp för #svenskahus och Svenska Solcellsanläggningar #ssca.energy i samarbete med #fogtema. Vi använder såklart #ScanRack för papptak. ...

Testkörning idag av anläggningen hos #klädeshol Testkörning idag av anläggningen hos #klädesholmenseafood : 262 A/fas motsvarar 180 kW växelströmseffekt.

Testkörning idag av anläggningen hos #klädesholmenseafood : 262 A/fas motsvarar 180 kW växelströmseffekt. ...

Anläggning på 66 kW i Nysäter Värmland klar la Anläggning på 66 kW i Nysäter Värmland klar lagom till att eldrivna hötorken dras igång.
Vi tackar för gott samarbete med Solmont och iOS-el.

Anläggning på 66 kW i Nysäter Värmland klar lagom till att eldrivna hötorken dras igång.
Vi tackar för gott samarbete med Solmont och iOS-el.
...

Ny anläggning med 168 paneler i Kil. Hälften ös Ny anläggning med 168 paneler i Kil. Hälften öst, hälften väst!

Ny anläggning med 168 paneler i Kil. Hälften öst, hälften väst! ...

Ny anläggning med 168 paneler i Kil. Hälften ös Ny anläggning med 168 paneler i Kil. Hälften öst, hälften väst!

Ny anläggning med 168 paneler i Kil. Hälften öst, hälften väst! ...

Bohusläningen uppmärksammar den anläggning som Bohusläningen uppmärksammar den anläggning som Yokk Solar fått leverera till Skredsviks Samhällsförening:
https://www.bohuslaningen.se/nyheter/uddevalla/solceller-p%C3%A5-plats-p%C3%A5-den-gamla-skolan-i-skredsvik-1.28874694?_ga=2.19705724.572954470.1591628542-1500198674.1591628125

Bohusläningen uppmärksammar den anläggning som Yokk Solar fått leverera till Skredsviks Samhällsförening:
https://www.bohuslaningen.se/nyheter/uddevalla/solceller-p%C3%A5-plats-p%C3%A5-den-gamla-skolan-i-skredsvik-1.28874694?_ga=2.19705724.572954470.1591628542-1500198674.1591628125
...

Ny anläggning med 168 paneler klar på taket i Å Ny anläggning med 168 paneler klar på taket i Åsaka.

Ny anläggning med 168 paneler klar på taket i Åsaka. ...

Solceller jobbar även under pingsthelgen. Solceller jobbar även under pingsthelgen.

Solceller jobbar även under pingsthelgen. ...

Vi på Yokk är stolta över att ha fått leve Vi på Yokk är stolta över att ha fått leverera en markbaserad anläggning till Henric Skane, Stora Skanum utanför Kristinehamn. 255 paneler, 94 kW. Infästning med SolaRope från Blue Systems i Göteborg.

Vi på Yokk är stolta över att ha fått leverera en markbaserad anläggning till Henric Skane, Stora Skanum utanför Kristinehamn. 255 paneler, 94 kW. Infästning med SolaRope från Blue Systems i Göteborg. ...

Yokk finns i Göteborg. ...

Nytt projekt klart på taket idag: Skredsviks skol Nytt projekt klart på taket idag: Skredsviks skola, 25 kWp. Kombination av ScanRack på papp med omgivande tegelpannor.

Nytt projekt klart på taket idag: Skredsviks skola, 25 kWp. Kombination av ScanRack på papp med omgivande tegelpannor. ...

Och på eftermiddagen är alla 48 paneler på plat Och på eftermiddagen är alla 48 paneler på plats.

Och på eftermiddagen är alla 48 paneler på plats. ...