Referensprojekt

Sedan 2014 har ett sjuttiotal installationer utförts i Sverige. Nedan beskrivs ett urval av dem.