Våra tjänster

Expertis

Yokk Solar GmbH och Yokk Solar AB har lång erfarenhet från den europeiska marknaden med en stor kunskapsbank om alla frågor relaterade till materialval, affär och installation.

Innovationer

Innovationer inom lastfördelning vilket ger företagskunder ytterligare värde genom att fastigheters fulla potential kan utnyttjas. Läs mer om vår patentsökta besfästningsmetod ScanRack nedan.

Kontaktnät

Vi har upparbetade distributionskanaler med leverantörer i Europa. Det innebär aktuella priser och snabb information om nya produkter.

Riskhantering

I samtal med fastighetsägare kommer ofta frågan upp om risker med solcellsinstallationer, särskilt gällande brandfara. Förutom att vår personal är certifierade i installation har vi tagit ytterligare steg för att implementera den mest uppdaterade tekniken.

Allt in-house

Vi har all kompetens i företaget för ditt projekt. Det betyder att vi i hela kedjan prioriterar våra egna kunders intressen.

Eget patent

Läs mer om vår patentsökta besfästningsmetod ScanRack genom att ladda hem dokumentet nedan.