Vad vi erbjuder

Nyckelfärdiga solcellsanläggningar

Kommersiella fastigheter Stora tak kan vid stor installerad effekt överstiga gränsen för skattebefrielse. Vad är rätt storlek för er verksamhet? Rådfråga oss så att installationen passar just era behov.

Lantbruksfastigheter Lantbruk har ofta stor energianvändning under sommaren då solelproduktionen är som störst. Dessutom finns ofta stora tak utan hinder för maximal utbyggnad. Fråga oss också om finansieringslösningar för lantbrukets särskilda förutsättningar.

Solenergiparker Markarealer som inte går att nyttja till vanligt jordbruk, tex. södersidan av sopupplag, passar utmärkt till markbundna solcellssystem. Vi erbjuder olika förankringssystem, aluminium-, vajer-, eller träställningar. Om markarealen ändå passar för jordbruk kan den trots allt vara mer lönsamt som solenergipark – fråga oss om exempel!

Vårt erbjudande baseras på...

Expertis

Yokk Solar GmbH och Yokk Solar AB har lång erfarenhet från den europeiska marknaden med en stor kunskapsbank om alla frågor relaterade till materialval, affär och installation.

Innovationer

Innovationer inom lastfördelning vilket ger företagskunder ytterligare värde genom att fastigheters fulla potential kan utnyttjas. Läs mer om vår patentsökta besfästningsmetod ScanRack nedan.

Kontaktnät

Vi har upparbetade distributionskanaler med leverantörer i Europa. Det innebär aktuella priser och snabb information om nya produkter.

Hantering av risker

I samtal med fastighetsägare kommer ofta frågan upp om risker med solcellsinstallationer, särskilt gällande brandfara. Förutom att vår personal är certifierade i installation har vi tagit ytterligare steg för att implementera den mest uppdaterade tekniken.

Allt in-house

Vi har all kompetens i företaget för ditt projekt. Det betyder att vi i hela kedjan prioriterar våra egna kunders intressen.