Yokk Solar AB – säker solel för alla

Vi på Yokk Solar har lång och bred erfarenhet av solceller och hög teknisk kompetens. Därför kan vi garantera att du får solpaneler av högsta kvalitet och med konkurrenskraftiga priser. Yokk arbetar med många former av solenergi eftersom vi tror att det är en viktig del i uppbyggnaden av ett hållbart samhälle. Bland annat erbjuder vi solcellsinstallationer,  försäljning av solel och leverans av material till uppbyggnad av solcellsparker.

Yokk Solar AB är ett svenskt dotterbolag till Yokk Solar GmbH med ett kontor i Uddevalla. Vår regionala tyngdpunkt är i Västra Götaland, men större installationer erbjuder vi för kunder över hela Sverige.  

 


Solceller från Yokk

Vårt fokus ligger på solcellsinstallationer till företag och lantbruksfastigheter, men vi installerar även solcellsanläggningar för privatpersoner på villor eller större fritidshus. Dessutom investerar vi i solkraftverk för att göra det enklare för alla att köpa solel från elmarknaden.

 

Solel produceras på tak med solceller.Solel från Yokk

Vi erbjuder försäljning av grön el producerad från solpaneler till de kunder som inte kan eller vill ta investeringen själva. Det är en försäkran om en hållbar elförbrukning, utan dyra investeringar.

Läs mer om solel här.

 

 


 

Referenser

Om Yokk Solar

Varför välja Yokk Solar?

Yokk Solar kan solceller. Med mycket erfarenhet och teknisk kompetens har vi fått bra inköpskanaler och stor kännedom om hur branschen fungerar. Vi kan alltså garantera att du får solceller som håller många år och som ger en lönsam investering.

Vi gör det enkelt genom att erbjuda nyckelfärdiga solcellsanläggningar till företag, lantbruk och privatpersoner. På Yokk tycker vi att hållbar utveckling är viktigt, och då måste solel finnas som ett alternativ på elmarknaden. Därför investerar vi i solkraftverk genom att leverera material till projekt med solcellsparker. Dessutom erbjuder vi försäljning av solel till de kunder som inte kan eller vill ta investeringen själva.

Hos oss kan du vara försäkrad om att du får maximal utdelning på din solcellsinvestering.

Vår bakgrund

Yokk Solar AB är ett helägt svenskt dotterbolag till Yokk Solar GmbHDet är verksamt främst på västkusten sedan slutet av 2016 med ett kontor i Uddevalla. Tillsammans med Fyrstads El levererar vi i Västra Götaland solel i form av nyckelfärdiga solcellsanläggningar av högsta kvalitet. Vi ser alltid till att optimera anläggningarna efter dina behov – för bästa resultat.

Yokk Solar GmbH grundades september 2010 i Tyskland och har byggt flera hundra anläggningar i England och Tyskland.