Optimerade
solcellsanläggningar

Vi är specialiserade på anläggningar för företag, fastighetsbolag, BRF:er och lantbruk

Yokk Solar AB

Yokk Solar AB är ett svenskt dotterbolag till det tyska Yokk Solar GmbH. Tillsammans har företagen skapat tillgänglighet till förnyelsebar energi genom fler än 500 solcellsanläggningar runtom i Europa.

Vi stöttar dig som företag, fastighetsbolag, bostadsrättsförening eller lantbrukare att utforma rätt solcellsanläggning för dina behov och vägleder dig genom processen från start till mål.

Tillsammans skapar vi möjligheter för framtiden på ett hållbart sätt.

Yokk Solar har kollektivavtal och är anslutet till Installatörsföretagen.

Hur går det till?

Boka tid

Är du intresserad av solceller? Kontakta oss på Yokk Solar via Projektförfrågan eller ring oss på telenr. 010 - 183 98 78.

Behovsanalys

Tillsammans med dig som kund ser vi över dina unika förutsättningar/behov och tar fram ett första förslag.

Installation

Vår utbildade och certifierade personal kommer ut till platsen för att förbereda och installera solcellsanläggningen.

Överlämning

Efter avslutad installation görs färdiganmälan till nätägare och anläggningen är därefter redo att tas i drift.

Referensobjekt

Vi är stolta över våra solcellsinstallationer och gillar att visa upp dem, här nedan ser du några av alla fantastiska samarbeten vi haft med våra kunder.

Redo att diskutera solceller?

Vi hjälper dig gärna att ta fram en optimerad lösning för just din verksamhet.