Om Yokk Solar

YouTube
LinkedIn
Instagram

För oss på Yokk Solar är saken klar: att skaffa solceller till din kommersiella fastighet är ett ekonomiskt attraktivt steg mot att göra din verksamhet hållbar och klimatneutral!

Låt oss hjälpa till att ta fram en optimal solcellsanläggning utifrån dina och byggnadens förutsättningar. Installationen är sedan snabb:

Analysen är tydlig, världen måste bli klimatneutral. Verkställ dina egna klimatambitioner som ett steg på vägen – installera solceller.

Yokk Solar AB är ett svenskt dotterbolag till det tyska Yokk Solar GmbH. Företagen har tillsammans installerat ~500 solcellsanläggningar. Inriktningen är optimerade anläggningar till företag/fastighetsägare/nyproduktion utifrån enskilda behov, oavsett takmaterial. Vår tyngdpunkt är västra Sverige med representation i Uddevalla och Göteborg, men vi utför projekt i hela landet.

2011

Yokk Solar GmbH bildas i Leipzig. Villakunder är kundsegmentet. Jonas Malmström är en av grundarna som hade forskat på tunnfilmsteknik och arbetat med produktutveckling på ett av världens då största solcellstillverkare, Q-Cells.

2013

Yokk Solar Ltd. bildas i Storbritannien. Marknaden för privata solcellsinstallationer är kraftigt subventionerad vid denna tid.

2014

Yokk Solar genomför sitt första projekt i Sverige. På en jordbruksfastighet installeras ett system på 18,5 kWp.

2016

Yokk Solar AB bildas då Jonas flyttar från Tyskland till Sverige för att driva verksamheten, samtidigt som han ansvarar för teknisk kvalitet i det tyska bolaget. Styrelsen väljs utifrån kompetens inom affärsutveckling, kundkännedom och erfarenhet av solenergi på olika sätt.

2018

Bolagets omsättning fyrdubblas årligen från låga nivåer, en högre takt än solcellsmarknadens tillväxt.

2020

Yokk Solar fortsätter växa med målet att ha tio medarbetare vid årets slut.