Service av solcellsanläggningar

Vi erbjuder underhåll och service av befintliga solcellsanläggningar. Det gäller även av sådana som vi inte själva har installerat. Yokk Solar är certifierad servicepartner för Fronius i Sverige.

Utöver service på plats kan vi hjälpa till med fjärrövervakning av produktionsdata. På det sättet kan vi hjälpa till med att säkerställa solcellsanläggningens funktion och lönsamhet.

Inom företaget har vi all kompetens och certifiering som krävs för att utföra elinstallationer och elservice. Vi är registrerade hos elsäkerhetsverket.