Monteringssystem

Vi använder oss av etablerade infästningssystem där valet anpassas utefter takens/markens förutsättningar.

Yokk Solar AB har tagit fram ett eget system för papptak där man bevarar tätskiktet, detta kallas ScanRack.

För markbaserade anläggningar har vi även där tagit fram ett eget system som är kostnadseffektivt vid anläggningar upp till ca 2 MW, som kallas WoodRack.

ScanRack

Vi har särskild förståelse för behovet att behålla ett ostört tätskikt och att uppnå jämn lastfördelning. Utifrån detta har vi utvecklat vår patentsökta infästningsmetod ScanRack för papptak. Infästning har en produktgaranti på 10 år.

ScanRack är ett smart och smidigt infästningssystem som utgörs av en egendesignad aluminiumskena med två flänsar som läggs mot befintligt tätskikt av papp. Pappremsor svetsas sedan över flänsarna och tätskikt.

WoodRack

WoodRack är ett markbaserat stativ som består av markskruv som skruvas ner i marken längs två parallella rader ca 1,2 m. Den främre raden har låg höjd och den bakre högre höjd för att få till lutningen på panelen.

Vi använder oss av impregnerade reglar (45x195x4800 mm) som monteras på de utsatta markskruvarna. Panelerna monteras därefter på de impregnerade reglarna.