ABC Ventilationsprodukter, Borås

Installerad effekt: 250 kWp