Lantbruk, Mellerud

Vi har många lantbruk som investerar i solcellsanläggningar från oss. Detta lantbruk utanför Mellerud är en av våra kunder som ville sänka sina elkostnader genom egenproducerad el med solpaneler.

Installerad effekt: 62 kWp