Skandia Fastigheter, Mölndal

Installerad effekt: 5 x 18 kWp